Шинээр хоршоо байгуулж бүртгүүлэхдээ дараах матeриалыг бүрдүүлнэ

A- A A+
Шинээр хоршоо байгуулж  бүртгүүлэхдээ дараах матeриалыг бүрдүүлнэ