Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэлэг ажлын тайлан

Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэлэг ажлын тайлан

Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн шинэлэг ажлын тайлан

Дэлгэрэнгүй
2022 онд Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн орон нутгийн удирдлага болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажилласан тухай тайлан

2022 онд Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн орон нутгийн удирдлага болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажилласан тухай тайлан

2022 онд Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтсийн орон нутгийн удирдлага болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажилласан тухай тайлан

Дэлгэрэнгүй
2022 оны үйл ажиллагааны бичмэл тайлан

2022 оны үйл ажиллагааны бичмэл тайлан

2022 оны үйл ажиллагааны бичмэл тайлан

Дэлгэрэнгүй