Монголын хуульчийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг “Хуульчийн Про Боно өдөр-2024” өдөрлөгт хамтран оролцлоо

A- A A+
Монголын хуульчийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг “Хуульчийн Про Боно өдөр-2024” өдөрлөгт хамтран оролцлоо

Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Монголын хуульчийн холбооноос жил бүр зохион байгуулдаг “Хуульчийн Про Боно өдөр-2024” өдөрлөгт хамтран оролцлоо.

Энэхүү өдөрлөгөөр

  • Иргэний улсын бүртгэл
  • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр иргэн аж, ахуйн нэгжид зөөврийн тоног төхөөрөмж ашиглан улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэн заавар зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллаа.