Тус хэлтсийн 2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна

A- A A+
Тус хэлтсийн 2024 оны 3 дугаар сарын статистик тоон мэдээ танилцуулж байна