2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ

A- A A+
2023 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11-р сарын мэдээ