Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс

A- A A+
Хуулийн этгээд шинээр бүртгүүлэхэд анхаарах зүйлс