WWW.E-BUSINESS.MN платформоос нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтээ хэрхэн илгээх вэ?

A- A A+
 WWW.E-BUSINESS.MN платформоос нийслэлд үйл ажиллагаа эрхлэх хүсэлтээ хэрхэн илгээх вэ?