Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ

A- A A+
Тус хэлтсийн 2023 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ