Тус хэлтсийн 2022 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ

A- A A+
Тус хэлтсийн 2022 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ