2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ

A- A A+
2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 6-р сарын мэдээ