ТОДРУУЛГА: Үрчилсний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?

A- A A+
ТОДРУУЛГА: Үрчилсний бүртгэлийг хэрхэн бүртгүүлэх вэ?