2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ

A- A A+
2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1-р сарын мэдээ