Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Баянтэс, Сонгино,Цагаанхайрхан суманд үзүүлэх боломжтой боллоо.

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээг Баянтэс, Сонгино,Цагаанхайрхан суманд үзүүлэх боломжтой боллоо.

Анхан шатнаас иргэдэд үзүүлэх бүртгэлийн үйлчилгээний төрлийг олшруулах, төрийн үйлчилгээг хөдөөгийн иргэдэд ойртуулах зорилгоор Баянтэс, Цагаанхайрхан, Сонгино суманд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийг бүртгэж эхэллээ. Баянтэс сумын улсын бүртгэгч Т.Нямдорж, Сонгино сумын улсын бүртгэгч Ш.Даваадорж Цагаанхайрхан сумын улсын бүртгэгч  Л.Эрдэнэцэцэг нарт эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэл хөтлөх эрхийг олгосонтой холбогдуулан 2022 оны 2 сарын 14-18 ний өдрүүдэд эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн цахим систем EPRS2 программын болон дадлагажуулах сургалтыг хэлтсийн байранд зохион байгуулаж байна.