Монгол бичгийн хичээл №40 Бичмэл, дармал хэвийн онцлог

A- A A+
Монгол бичгийн хичээл №40 Бичмэл, дармал хэвийн онцлог