Төрийн албаны ерөнхий шалгалт эхэллээ

A- A A+
Төрийн албаны ерөнхий шалгалт эхэллээ

Төрийн албаны нөөц бүрдүүлэх зорилго бүхий Ерөнхий шалгалт өнөөдөр буюу 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр улс даяар нэгэн зэрэг эхэллээ.

Завхан аймагт ерөнхий шалгалт өгөхөөр 254 иргэн бүртгүүлсэн бөгөөд Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 15 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдөр 5 ээлжээр, 16-ны өдөр 4, нийт 9 ээлжээр зохион байгуулж байна.

Төрийн албаны ерөнхий шалгалтад орж буй иргэдийг тус хэлтсийн улсын бүртгэгч нар хурууны хээний бүртгэлээр таниулж шалгалтад оруулж байна.