Завхан аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө аймгийн Засаг даргаар хянуулж, батлуулав

A- A A+
Завхан аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө аймгийн Засаг даргаар хянуулж, батлуулав

Аймгийн засаг даргын дэргэдэх хэлтэс агентлагийн дарга, удирдлагууд нь МУ-ын ЗГ-ын тогтоолоор батлагдсан журам, ЗГХЭГ-ын даргын тушаалаар батлагдсан журам, аргачлалын дагуу төрийн байгууллагын жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулан баталж , төсвийн ерөнхийлөн захирагч засаг даргаар хянуулах үүрэгтэй. 2021 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр Завхан аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга 2021 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөгөө аймгийн Засаг даргаар хянуулж, батлав.