Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд таниулан сурталчлах ЦАХИМ БУЛАН ажиллуулж хэвшээд байна.

A- A A+
Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд таниулан сурталчлах ЦАХИМ БУЛАН ажиллуулж хэвшээд байна.

2021 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрөөс Завхан аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь e-mongolia цахим системээс улсын бүртгэлийн 21 төрлийн үйлчилгээг  Завхан аймгийн ЗДТГ-н нэг цонхны үйлчилгээний төвөөс авах боломжтой боллоо. 

Цахимаар  иргэн, аж ахуйн нэгж нь улсын бүртгэлийн үйлчилгээний талаарх лавлагаа, мэдээллийг шууд хэвлэн авахаас гадна иргэний цахим үнэмлэх, үндэсний энгийн гадаад паспорт онлайнаар захиалах боломж бүрдсэн.