Ковид-19 халдварийн үед QR код хэрхэн ашиглах талаар видео зааврыг хүргэж байна

A- A A+
Ковид-19 халдварийн үед QR код хэрхэн ашиглах талаар видео зааврыг хүргэж байна