Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаандаа багтаж АТГазрын цахим системээр мэдүүлээрэй

A- A A+
Хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ хуулийн хугацаандаа багтаж АТГазрын цахим системээр мэдүүлээрэй

Мэдүүлэг гаргагч та хувийн ашиг сонирхлын болон хөрөнгө орлогын мэдүүлгээ 2020 оны 02 сарын 15-ны дотор мэдүүлэх үүрэгтэй