"Байгууллагын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг боловсруулж, тайлагнах үнэлэх" журмын талаарх сургалтыг зохион байгуулж байна

A- A A+

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 216, 217, 218 дугаар тогтоолуудаар байгууллагын болон төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах, тайлагнах, үнэлэх журам, аргачлал батлагдсан билээ. Энэхүү журмын хэрэгжилтийг хангах хүрээнд Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас сум, албан байгууллагын удирдлагууд, холбогдох албан тушаалтнуудад сургалт зохион байгуулж байна.

Өнөөдрөөс /2021-01-12/ эхэлж гурав хоног үргэлжлэх энэхүү сургалтад Завхан аймаг дахь Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид хамрагдлаа.