Итгэмжлэгдсэн ажилтны сургалт зохион байгуулав

A- A A+
Итгэмжлэгдсэн ажилтны сургалт зохион байгуулав

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын даргын 2020 оны 09 дүгээр сарын 04-ний өдрийн баталсан нэгдсэн удирдамжийн дагуу Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2020 оны ээлжит сонгуулиар ажиллах Улсын бүртгэлийн байгууллагын итгэмжлэгдсэн ажилтнуудад зориулсан ирц бүртгэлийн программын сургалтыг 2020 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдөр зохион байгуулав