Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд Завхан аймгийн 24 сумыг амжилтай холболоо

A- A A+
Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд Завхан аймгийн 24 сумыг  амжилтай холболоо

Завхан аймгийн Завханмандал, Шилүүстэй, Асгат, Сантмаргац, сумд нь Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд холбогдоогүй байсан асуудлыг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас холболтын төхөөрөмжийг шийдвэрлэн

2020 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр Завханмандал сум,

2020 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр Шилүүстэй сум,

2020 оны 12 дугаар сарын 24-ны өдөр Асгат сум,

2020 оны 12 дугаар сарын 25-ны өдөр Сантмаргац сумыг Улсын бүртгэлийн нэгдсэн сүлжээнд амжилттай холбож дууслаа.