Үрчлэлтийн бүртгэл Array Хэвлэх Array

Үрчлэн авагч тал

 • Өргөдөл- /үрчлэн авагч эцэг эх тус тусдаа гаргаж нотариатаар баталгаажуулсан байх
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
 • Үрчлэн авагч гэр бүлтэй бол гэрлэтийн гэрчилгээний хуулбар
 • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /дох, сүрьеэ, сэтгэц мэдрэл/
 • ЦЕГ-аас ял шийтгэлгүй тухай тодорхойлолт
 • Багийн засаг даргын болон ажилладаг байгууллагын хүүхэд үрчлэн авч өсгөн хүмүүжүүлэх бүрэн боломжтой эсэх тухай тодорхойлолт

Үрчлүүлэгч тал

  • Өргөдөл- /үрчлүүлэгч эцэг эх тус тусдаа гаргаж нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Архивын лавлагаа
  • Төрсний гэрчилгээ эх хувиараа
  • 7-оос дээш настай хүүхэд үрчлэгдэж байгаа бол хүүхдийн зөвшөөрөл
  • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
  • Хадгаламж банк-17000006014-2500 /бүртгэлийн хураамж/
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХарилцаат байгууллага

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.