Товч түүх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаатай байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор «Монгол улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр»-ийг баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр тогтоолоор Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төв, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, татварын ерөнхий газрын улсын бүртгэлийн албыг нэгтгэн Тэргүүн шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулсан билээ.

 

Дэлгэрэнгүй...
 

иргэний бүртгэл

* Гэрлэгчдийн бичгээр гаргасан өргөдөл
* Гэрлэж байсан эсэх тухай архивын лавлагаа

* 8-н төрлийн бүртгэл

Иргэн танд Лавлагаа

* Иргэний баримтын архивын лавлагаа нь тухайн хүний аль нэг баримт бичгийг

Эд хөрөнгийн бүртгэл

* Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
* 2 талын өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний  гэрчилгээний хуулбар

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэл

* Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
* Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 
Өглөөний цай

Монгол банкнаас зохион байгуулсан “Өглөөний цай” уулзалтанд хамрагдлаа. Завхан аймгийн засаг дарга болон ЗДТГ-ын хэлтэс агентлагын дарга нар мөн Хаан банк, Хасбанк, Төрийн банк, Капитал банкны удирдлагууд, Улсын бүртгэлийн хэлтсийн даргын бүрэлдэхүүнтэйгээр уулзалт эхэлсэн. Уулзалтын гол зорилго бол иргэдийн банкнаас авсан зээлийн барьцаалбарыг банк тус бүрээр харьцуулсан үзүүлэлт түүний хэд нь чанартай хэд нь чанаргүй зээл, хугацаатай хугацаагүй хуримтлалын талаархи судалгааг график үзүүлэлтээр нь гаргаж, банк санхүүгийн байгууллага аймаг орон нутгийн удирдлагуудын оролцоотой шийдвэрлэж болохуйц асуудлын талаар саналыг сонсож цаашид иргэдрүү чиглэсэн ямар ажил хийх талаар хэлэлцсэн. Улсын бүртгэлийн хэлтсээс иргэдэд үзүүлэх эд хөрөнгийн үйлчилгээ банк хоорондын харилцааг сайжруулах талаас нь хэд хэдэн асуудлыг хөндөж санал дэвшүүлсэн. Үүний нэг нь иргэдийн ажлыг хөнгөвчлөх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах үүднээс Хаанбанк болон Төрийн банкны Карт уншигч машиныг хэлтэст суурилуулж өгөхөөр болсон.


 
Нэг иргэн Нэг бүртгэл

Хэлтсийн дарга болон Хэлтсийн албан хаагчдын хамт “Нэг иргэн Нэг бүртгэл” хөтөлбөрийг зохион байгуулан ажилласан. Багын засаг дарга нар болон багын түшмэл, иргэдийн төлөөлөл оролцож хөтөлбөрийн үйл ажиллагаатай танилцлаа. Хөтөлбөрийн хүрээнд Оюуны өмч Улсын бүртгэлийн Ерөнхий газрын, үйл ажиллагааны танилцуулга, Хэлтсийн зүгээс хийж хэрэгжүүлж байгаа ажил үйлчилгээ, шинээр батлагдсан зөрчлийн тухай хуулийн гарын авлагыг тарааж , санал бодлоо солилцсон. Иргэдийн зүгээс бүртгэлийн үйл ажиллагааг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж, цахим үйлчилгээ нэвтрүүлэхийг бодоочээ гэсэн саналыг дэвшүүлж байсан.


 

 

Лавлах

Зураг

delgets2.jpg

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.