Товч түүх

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар тогтоолоор Монгол Улсад бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох, төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах, төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааны уялдаатай байдлыг дээшлүүлэх зорилгоор «Монгол улсад бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бий болгох үндэсний хөтөлбөр»-ийг баталсан. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Засгийн газрын 2008 оны 64 дүгээр тогтоолоор Иргэний бүртгэл мэдээллийн улсын төв, эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар, татварын ерөнхий газрын улсын бүртгэлийн албыг нэгтгэн Тэргүүн шадар сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрыг байгуулсан билээ.

 

Дэлгэрэнгүй...
 

иргэний бүртгэл

* Гэрлэгчдийн бичгээр гаргасан өргөдөл
* Гэрлэж байсан эсэх тухай архивын лавлагаа

* 8-н төрлийн бүртгэл

Иргэн танд Лавлагаа

* Иргэний баримтын архивын лавлагаа нь тухайн хүний аль нэг баримт бичгийг

Эд хөрөнгийн бүртгэл

* Бүртгүүлэхийг хүссэн өргөдөл
* 2 талын өмчлөгчдийн иргэний үнэмлэх, төрсний  гэрчилгээний хуулбар

 

Хуулийн этгээдийн бүртгэл

* Хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл (УБ-03) (2 хувь,
* Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалтын хуудас (УБ-09)
 
Улиастай сум Жинст баг

Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Аймгийн Газрын харилцаа хот байгуулалтын газартай хамтран энэ сарын 21- нээс 28-ыг хүртэлх хугацаанд нээлттэй хаалганы өдөрлөгийг зохион байгуулж байна. 21-нд Улиастай сумын Жинст багт ажиллалаа. Иргэний бүртгэл, Эд хөрөнгийн бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн үйлчилгээг тухайн багт оршин суудаг бичиг баримтын зөрчилтэй иргэдэд зөрчлийг арилгах талаас нь заавар зөвлөгөөг өгөхөөс гадна бүртгэлийг нь баг дээр нь хийж өгч байна. Тухайн өдөрлөгийн талаархи мэдээлэл цагын хуваарийг багтаасан брошурыг бэлтгэн олон хүнтэй газрууд болох зах болон үйлчилгээний байгууллагуудаар тарааж иргэдийг идэвхитэй оролцохыг уриалсан.

 

 

 
Улиастай сум Жаргалант баг

Улиастай сумын Жаргалант багт улсын бүртгэлийн үйлчилгээг хүргэлээ. Багын ард иргэд нээлттэй хаалганы өдөрлөгт идэвхитэй хамрагдлаа. Улсын бүртгэлийн хэлтсийн зүгээс Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн холбоонд цаашдынх нь үйл ажиллагаанд амжилт хүсэх үүднээс бүртгэлийн хураамжаас чөлөөлж, гэрчилгээг нь гардуулан өгсөн. Эд хөрөнгийн чиглэлээр 30 хүнд холбогдох заавар зөвлөгөөг өгч, 15 ширхэг мэдүүлгийг хүлээн авсан байна. Иргэний бүртгэлийн чиглэлээр шинээр төрсөн хүүхдийн бүртгэл 3, 25 болон 45 насны сунгалтын бүртгэл 3, шилжилтийн бүртгэл 3, иргэний үнэмлэх захиалсан 1, гэх мэтчилэн бүртгэлүүдийг хийж иргэдэд хөнгөн шуурхай үйлчилгээг үзүүллээ.

 

 

Лавлах

Зураг

delgets1.jpg

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2018 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.