Мэндчилгээ

Одоогоос 79 гаруй жилийн өмнө буюу 1940 оны 11 дүгээр сарын 23-ны өдөр БНМАУ-ын Ардын сайд нарын зөвлөлийн 44 дүгээр тогтоолоор “Иргэний паспортын дүрэм”-ийг баталж, Монгол Улс өөрийн хүн амыг нас, хүйсээр нь бүртгэсэн өрхийн дэвтрийг хөтөлж эхэлснээр шинэ үеийн Улсын бүртгэлийн байгууллагын тулгын чулууг тавьж байсан түүхтэй. Монгол Улсынхаа игэдийг бртгэж үйл ажиллагаагаа эхэлж байсан бүртгэлийн байгууллага нь эдүгээ Иргэний, Эд хөрөнгийн, Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн чиглэлээр өргөн цар хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулдаг бүртгэлийн нэгдмэл тогтолцоо бүхий байгууллага болон өргөжин хөгжөөд байна. Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн хамт олон нь хуулиар хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлж, бүртгэлийг төгөлдөршүүлэх үйлсэд нэг санаа, нэгдмэл зорилготой ажиллаж байна.Манай хэлтсийн хамт олон байгуулагдсан

УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН

ДАРГА Ж.СҮХБААТАР