Иргэний бүртгэл


2017

 

Хуулийн этгээд Улсын бүртгэгч

Д.Жаргалсайхан 1986онд төрсөн

Баирлал: ЗДТГ-ын 4 давхарт 415 тоот өрөө

Утас: 70462837

Төгссөн сургууль

Нябо, Эрх зүйч мэргэжилтэй

2004 онд Завхан аймгийн Тэгшхэм бүрэн дунд сургууль

2004-2008 онд Улаанбаатар дээд сургууль

2009-2011 онд МУИС

Ажил эрхлэлт

2010 онд Улсын бүртгэлийн хэлтэст инженер, нярав

2011 оноос одоог хүртэл Улсын бүртгэгчээр ажиллаж байна.

 


 

Монгол Улсад аж ахуйн нэгжийн хууль батлагдаж 1991 онд аймгийн санхүүгийн хэлтсийн харъяанд 1991   оны 11-р сард татварын тасаг байгуулагдаж хуулийн этгээдийн бүртгэлийг татварын тасгийн орон тоонд  багтаан байгуулсан.


Аж ахуйн нэгжийн хуульд заасны дагуу 1991 оны 12-р сараас анх Завхан аймагт хуулийн этгээдийг бүртгэж эхэлсэн түүхтэй.


Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэс нь хуульд заасны дагуу нөхөрлөл, компани, хоршоо, төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, холбоо, сан, шашны байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, түүний орон нутаг дахь салбарыг улсын бүртгэлд бүртгэхдээ дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилллаж байна.

 


Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.