2017

 

Монгол Улсад аж ахуйн нэгжийн хууль батлагдаж 1991 онд аймгийн санхүүгийн хэлтсийн харъяанд 1991   оны 11-р сард татварын тасаг байгуулагдаж хуулийн этгээдийн бүртгэлийг татварын тасгийн орон тоонд  багтаан байгуулсан.

Аж ахуйн нэгжийн хуульд заасны дагуу 1991 оны 12-р сараас анх Завхан аймагт хуулийн этгээдийг бүртгэж эхэлсэн түүхтэй.

Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн хэлтэс нь хуульд заасны дагуу нөхөрлөл, компани, хоршоо, төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, холбоо, сан, шашны байгууллага, хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, түүний орон нутаг дахь салбарыг улсын бүртгэлд бүртгэхдээ дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилллаж байна.

 

 

Албан тушаал: Хуулийн этгээдийн Упсын бүртгэгч

Нэр: Д.Жаргалсайхан

Утас: 70462837

 

 


Лавлах

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХарилцаат байгууллага

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.