Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг

Эд хөрөнгийнЭ рхийн Улсын Бүртгэлийн тасаг нь 1997 онд анх байгуулагдсан. Тасгийн дарга1, улсын  бүртгэгч-3, архивч-1, гэсэн  орон тоотой ажиллаж байна. Тус тасаг нь Завхан аймгийн хэмжээнд байрлалтай газар, болон газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэн баталгаажуулж түүнээс хойш түүнтэй холбоотой худалдах, бэлэглэх, гэрээслэх, өв залгамжлах эрх, хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэх мэт бусад эрхүүдийг улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байна.

 

Эд хөрөнгийн ахлах Улсын бүртгэгч

Н. Наранбилэг 1979 онд төрсөн

Хаяг байрлал: ЗДТГ-ын 1 давхарт 104 тоот

Эдийн засагч, эрх зүйч мэргэжилтэй

Төгссөн сургууль

МУИС-ийн завхан дахь ЭЗССургууль, Орхон их сургуулийг тус тус төгссөн.

Ажил эрхлэлтийн байдал

2001-2006 хүртэл Завхан аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн албаны дарга

2009-2017 оны 3 сар хүртэл Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст Улсын бүртгэч

2017 оны –р сараас одоог хүртэл Завхан аймгийн УБХ-т эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгчээр ажиллаж байна.

 

 

Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгч

Я.Батцэцэг 1983 онд төрсөн

Хаяг байрлал: ЗДТГ-ын 1 давхарт 104 тоот

Нябо, хуульч мэргэжилтэй

Төгссөн сургууль

1990-200 он Завхан аймгийн ЭОН 1-р 10 жил

2000-2004 он Орхон Их сургууль

2009-2011 МУИС Нягтлан бодогч

Ажил эрхлэлтийн байдал

Улсын бүртгэлийн хэлтэст 2008 оноос одоог хүртэл Улсын бүртгэгчээр ажиллаж байна.


 

 

 

 

Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгч

С. Хоролгарав 1989 онд төрсөн

Хаяг байрлал: ЗДТГ-ын 1 давхарт 104 тоот

Математикч мэргэжилтэй

Төгссөн сургууль

МУИС-ийн МКС төгссөн

Ажил эрхлэлтийн байдал

2013 оноос одоог хүртэл Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгэгчээр ажилла байна.

 


Лавлах

Зураг

delgets2.jpg

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.