Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг

Эд хөрөнгийнЭ рхийн Улсын Бүртгэлийн тасаг нь 1997 онд анх байгуулагдсан. Тасгийн дарга1, улсын  бүртгэгч-3, архивч-1, гэсэн  орон тоотой ажиллаж байна. Тус тасаг нь Завхан аймгийн хэмжээнд байрлалтай газар, болон газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэн баталгаажуулж түүнээс хойш түүнтэй холбоотой худалдах, бэлэглэх, гэрээслэх, өв залгамжлах эрх, хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэх мэт бусад эрхүүдийг улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байна.

 


Лавлах

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХарилцаат байгууллага

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.