Иргэний бүртгэлийн тасаг

Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2009 онд шинээр зохион байгуулагдсан.Иргэний бүртгэлийн тасаг шинээр зохион байгуулагдаж,тасгийн дарга, иргэний улсын бүртгэгч 3, архивын эрхлэгч 1,фондчин 1 гэсэн 6 хүний орон тоотойгоор иргэний бүртгэлийн үйлчилгээг иргэдэд үзүүлж байна.


 


Лавлах

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХарилцаат байгууллага

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.