Иргэний бүртгэлийн тайлан

Иргэний бүртгэлийн тоон үзүүлэлт 2019

2019 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 2-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 3-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 4-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 5-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 6-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 12-р сарын статистик тоон мэдээ
 

Лавлах

Зураг

No images

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.