Бүтэц орон тоо

 

Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь Иргэний бүртгэлийн тасаг, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн тасаг захиргаа аж ахуй, сумдын улсын бүртгэгчид гэсэн нийт 41 хүний бүтэц бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Газрын нийт ажилтан албан хаагчид 43

Үүнээс:

  • Төрийн захиргааны албан хаагчид-36
  • Төрийн үйлчилгээний албан хаагчид-5
  • Гэрээт ажилтан-2

Боловсролын түвшин

  • Дээд боловсролтой- 42
  • Хоёр ба түүнээс дээш дээд сургууль төгссөн- 20

 

 

 

 

 

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.