Иргэний үнэмлэх шинээр авахад Array Хэвлэх Array

16 нас хүрээд иргэний үнэмлэх авахдаа

  • Өргөдөл
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Төрсний гэрчилгээний хуулбар
  • Бүртгэлийн хураамж: төийн банк 17000025329-15000
  • 17000008719-3300

Жич: Өөрийн биеэр ирж зураг болон хурууны хээг өгнө
ТАЙЛБАР:
ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ УБЕГ-Т ХҮРГҮҮЛСНИЙ ДАРАА МЭДЭЭЛЭЛ ШАЛГАГДАХ БӨГӨӨД ЗӨРЧИЛГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ХЭВЛЭГДЭХ БОЛНО.

25 нас 45 Насны сунгалт хийхэд

  • Иргэний үнэмлэх
  • Төрсний гэрчилгээ

Бүртгэлийн хураамж: төрийн банк 17000025329-15000
17000008719-3300    
Жич: Өөрийн биеэр ирж зураг болон хурууны хээг өгнө

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.