Иргэний үнэмлэх шинээр авахад Array Хэвлэх Array

16 нас хүрээд иргэний үнэмлэх авахдаа

 • Өргөдөл
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
 • Төрсний гэрчилгээний хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхний үнэ: төрийн банк 170000253293-15000₮
 • Тэмдэгтийн хураамж 170000087198-3300₮

Жич: Өөрийн биеэр ирж зураг болон хурууны хээг өгнө
ТАЙЛБАР:
ИРГЭНИЙ ШИНЭЧИЛСЭН БҮРТГЭЛИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ УБЕГ-Т ХҮРГҮҮЛСНИЙ ДАРАА МЭДЭЭЛЭЛ ШАЛГАГДАХ БӨГӨӨД ЗӨРЧИЛГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ИРГЭНИЙ ЦАХИМ ҮНЭМЛЭХ ХЭВЛЭГДЭХ БОЛНО.

25 нас 45 Насны сунгалт хийхэд

 • Иргэний үнэмлэх эх хувиараа
 • Иргэний үнэмлэхний үнэ: төрийн банк 170000253293-15000₮
 • Тэмдэгтийн хураамж 170000087198-3300₮

Жич: Өөрийн биеэр ирж зураг болон хурууны хээг өгнө

Иргэний үнэмлэх дахин авахад

 • Өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэхний үнэ: төрийн банк 170000253293-15000₮
 • Тэмдэгтийн хураамж 170000087198-3300₮
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.