Үрчилснийн бүртгэл Array Хэвлэх Array
  • Өргөдөл
  • Хүүхдээ үрчлүүлэх тухай эцэг, эхийн зөвшөөрөл
  • Үрчлэн авагч болон үрчлүүлж байгаа эцэг, эх эсхүл асран хамгаалагч, эсхүл харгалзан дэмжигчийн иргэний үнэмлэх
  • Гэрлэсэн бол гэрлэлтийн гэрчилгээ
  • Хүүхэд асран хүмүүжүүлэх байгуулллагад байгаа хүүхэд бол тухай байгууллагын зөвшөөрөл
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.