Үрчлэлтийн бүртгэл Array Хэвлэх Array

Үрчлэн авагч тал

 • Өргөдөл- /үрчлэн авагч эцэг эх тус тусдаа гаргаж нотариатаар баталгаажуулсан байх
 • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
 • Үрчлэн авагч гэр бүлтэй бол гэрлэтийн гэрчилгээний хуулбар
 • Эрүүл мэндийн тодорхойлолт /дох, сүрьеэ, сэтгэц мэдрэл/
 • ЦЕГ-аас ял шийтгэлгүй тухай тодорхойлолт
 • Багийн засаг даргын болон ажилладаг байгууллагын хүүхэд үрчлэн авч өсгөн хүмүүжүүлэх бүрэн боломжтой эсэх тухай тодорхойлолт

Үрчлүүлэгч тал

  • Өргөдөл- /үрчлүүлэгч эцэг эх тус тусдаа гаргаж нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар нотариатаар баталгаажуулсан байх
  • Архивын лавлагаа
  • Төрсний гэрчилгээ эх хувиараа
  • 7-оос дээш настай хүүхэд үрчлэгдэж байгаа бол хүүхдийн зөвшөөрөл
  • Багийн засаг даргын тодорхойлолт
  • Хадгаламж банк-17000006014-2500 /бүртгэлийн хураамж/
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.