Төрсний бүртгэл Array Хэвлэх Array

/төрснөөс хойш15-30 хоногт бүртгүүлнэ/

  • хүүхэд төрсөн тухай эмнэлэгийн гэрчилгээ /ст-4 маягт/
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
  • 1 сараас хэтэрсэн тохиолдолд архивын лавлагаа /төрөлт бүртгэлгүй тухай/

 

 

Лавлах

Зураг

delgets1.jpg

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2018 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.