Төрсний бүртгэл Array Хэвлэх Array

/төрснөөс хойш15-30 хоногт бүртгүүлнэ/

  • хүүхэд төрсөн тухай эмнэлэгийн гэрчилгээ /ст-4 маягт/
  • Эцэг эхийн иргэний үнэмлэхний хуулбар
  • Гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар
  • 1 сараас хэтэрсэн тохиолдолд архивын лавлагаа /төрөлт бүртгэлгүй тухай/

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

.

Видео



Харилцаат байгууллага

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.