Нөхөрлөл шинээр бүртгүүлэх Array Хэвлэх Array

1. УБ 03 маягтыг бөглөх

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

3. Хуулийн этгээд шинээр үүсгэн байгуулах тухай хурлын тогтоол,

4. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн банкны 17000007676 / тоот дансанд 44000 төгрөг тушаах/

5. Хуулийн этгээдийн гэрээ /2 хувь/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

Үүсгэн байгуулагч

Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд

Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та нөхөрлөл үүсгэн байгуулахын тулд “Нөхөрлөлийн тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Тогтоол, гэрээнд бүх гишүүд гарын үсэг зурах

3. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.