Төрийн байгууллага, албан газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар Array Хэвлэх Array

1. УБ 03 маягтыг бөглөх
2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт
3. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт/ Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн банкны                  17000007676 тоот дансанд 44000 төгрөг тушаах/
4. Үүсгэн байгуулах эрх бүхий байгууллагаас гаргасан шийдвэр
5. Дарга, удирдах албан тушаалтныг томилсон шийдвэр
6. Хуулийн этгээдийн  дүрэм /2 хувь/

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

  • Үүсгэн байгуулагч
  • Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд
  • Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.