Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Array Хэвлэх Array

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

1. УБ 03 маягтыг бөглөх

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол /хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нотлох баримт хавсаргана/

4. Дүрэм 2 хувь

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн  банк 170000076761 тоот дансанд 44000 төгрөг тушаах/Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

· Үүсгэн байгуулагч

· Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд

· Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та компани байгуулахын тулд “Компаны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

3. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Шинээр байгуулсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл татах

Шинээр байгуулсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл татах

ХХК-ийг үүсгэн байгуулах тогтоол татах

ХХК-ийг үүсгэн байгуулах шийдвэр татах

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /Олон гишүүнтэй/

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /Ганц гишүүнтэй/


 

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.