Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани Array Хэвлэх Array

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани:

1. УБ 03 маягтыг бөглөх

2. Хуулийн этгээдийн нэрийн баталгаажуулалт

3. Үүсгэн байгуулагчийн шийдвэр, тогтоол /хувь нийлүүлсэн хөрөнгийг нотлох баримт хавсаргана/

4. Дүрэм 2 хувь

5. Улсын тэмдэгтийн хураамж төлсөн баримт / Улсын бүртгэлийн хэлтэс, Төрийн  банк 170000076761 тоот дансанд 44000 төгрөг тушаах/Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч нарын иргэний цахим үнэмлэхийн, эсхүл түүнтэй адилтгах бичиг баримтын хуулбар (2 хувь)

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ЭРХ БҮХИЙ ЭТГЭЭД:

· Үүсгэн байгуулагч

· Гүйцэтгэх удирдлага, итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд

· Итгэмжлэлээр эрх олгогдсон этгээд

САНАМЖ:

1. Та компани байгуулахын тулд “Компаны тухай” хууль, “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай” хууль болон “Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл хөтлөх” журмыг тус тус уншиж судлах

2. Үүсгэн байгуулагч нь 1 гишүүнтэй бол шийдвэр, 2 ба түүнээс дээш гишүүнтэй бол тогтоол гаргана. Тогтоол, шийдвэр, дүрэмд бүх гишүүд гарын үсэг зурах. /тогтоол, шийдвэрийн загварыг www.burtgel.gov.mn вэб сайтаас татаж үзнэ үү.

3. Та баримт бичгээ бүрэн гүйцэд хүлээлгэн өгснөөс хойш ажлын 2 өдөрт багтаан хариу өгнө.

Шинээр байгуулсан хуулийн этгээдийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл татах

Шинээр байгуулсан гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх өргөдөл татах

ХХК-ийг үүсгэн байгуулах тогтоол татах

ХХК-ийг үүсгэн байгуулах шийдвэр татах

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /Олон гишүүнтэй/

Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн дүрэм /Ганц гишүүнтэй/


 

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.