Гэрлэсний бүртгэл Array Хэвлэх Array

ГЭРЛЭСНИЙ БҮРТГЭЛ

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 • Гэрлэхийг хүсэгчдийн иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспортыг орлох баримт бичиг
 • Гэрлэхийг хүсэгчдийн эрүүл мэндийн шинжилгээний бичиг
 • Бүртгэлийн хураамж 17000006014-2500

ГЭРЛЭЛТ СЭРГЭЭСНИЙ БҮРТГЭЛ

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг

ГЭРЛЭЛТ ДУУСГАВАР БОЛГОСНЫ БҮРТГЭЛ

 • Тус тусдаа гаргасан өргөдөл
 • Иргэний үнэмлэх, эсхүл гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол паспорт эсхүл паспортыг орлох баримт бичиг
 • Гэрлэлтийн гэрчилгээ
 • Иргэний үнэмлэх
 • Гэрлэлт цуцалсан тухай шүүхийн шийдвэр
 • Бүртгэлийн хураамж Төрийн банк-17000006014-2500
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.