Хариуцлагатай- хэрэглэгч

"Хариуцлагатай- хэрэглэгч" сэдвийн хүрээнд Улсын бүртгэлийн үйлчилгээг цахимаар авах зааварчилгааг иргэн,

аж ахуйн нэгжид Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгч С.Хоролгарав төлбөр тооцоог ибаримт интернет банк

ашиглан цахим хэлбэрээр авах, төлөх боломжийг танилцууллаа

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.