Төрийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог Ибаримтаар хийдэг боллоо

Завхан аймгийн Төсөвт байгууллага Дарга эрхлэгч нарт Улсын бүртгэлийн хууль тогтоомж болон Ибаримтаар Улсын бүртгэлийн иргэний бүртгэлийн 39 төрлийн үйлчилгээний төлбөр тооцоог хэрхэн хийх талаар Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Ж.Сүхбаатар боломжийг танилцууллаа.

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.