Хуулийн этгээлийн улсын бүртгэгч

Хуулийн этгээдийн Улсын бүртгэгч

 

Д. Жаргалсайхан 1986 онд төрсөн

Баирлал: ЗДТГ-ын 4 давхарт 415 тоот өрөө

Утас: 70462837

Төгссөн сургууль

1994-2004 онд Улиастай сумын 1-р 10 жилийн сухгууль

2004-2008 онд УБД сургууль эрх зүйч мэргэжилтэй,

2009-2011 МУИС-ийн Завхан сургууль Нягтлан бодогч

Ажил эрхлэлт

2010 оноос Завхан Улсын бүртгэлийн хэлтэст инженер. нярав 2011 оноос улсын бүртгэгчээр ажиллаж байна

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.