Эд хөрөнгийн тасагт өргөдөл гаргах, үйлчилгээний хураамж Array Хэвлэх Array

ЗАВХАН АЙМГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ЭД ХӨРӨНГИЙН ТАСАГТ ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ УЧИР НЬ:

Миний бие Болд овогтой Дорж нь богдын гол багийн Цэнгэлдэх хэсгийн 1-03 тоотод оршин суудаг.

Дээрх газараа 2012 оны 07 сарын 18ны  өдрийн Аймгийн Засаг даргын 180 тоот захирамжаар богдын гол багийн Цэнгэлдэх хэсгийн 1-03 тоотод

700 м2 газрыг нэг хүний өмчөөр авах захирамж гарсан тул дээрх газрыг Болд овогтой Дорж миний нэрээр нэг хүний өмчөөр

улсын бүртгэлд бүртгэж улсын бүртгэлийн гэрчилгээ олгож өгнө үү?

ӨРГӨДӨЛ ГАРГАСАН:     БОГДЫН ГОЛ БАГИЙН ИРГЭН Д.БОЛД ХАРИЛЦАХ УТАС: 99460109

2013.03. 03 ӨДӨР

ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Д/д

Үйлчилгээний төрөл

Засгийн газрын 2010 оны 237 дугаар тогтоолоор тогтоосон үйлчилгээний /хөлсний хэмжээ/ төвлөрүүлэх төсөв төгрөгөөр/

Иргэнээс нийт хураан авах тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ/ төгрөгөөр/

1

Шинээр бий болсон үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрхийг түүний шинээр бий болсныг нотлох баримт бичгийг үндэслэн бүртгэх

Үнэ төлбөргүй

Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0,01 хувь

2

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан газар өмчлөх эрхийг анх удаа бүргэж, баталгаажуулахад

Үнэ төлбөргүй

Үнэ төлбөргүй

3

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5000

4

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа улсын бүртгэлд бүргүүлэх

Эрхийн бүртгэлд тусгасан дүнгийн
1 хувь

Эрхийн бүртгэлд тусгасан дүнгийн
1 хувь

5

Эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг бүргэх:
- Худалдах, худалдан авах гэрээ:
- Бэлэглэх гэрээ
- Арилжих гэрээ
- Өв залгамжлах эрх
- Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх
- Албадан дуудлага худалдаагаар худалдах
- Худалдан авах гэрээ

20000 /Улсын төсвийн дансанд/

20000

6

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын       бүргэлд өөрчлөлт оруулах:
- Өмчлөгчдын хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт, залруулга хийх
- Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх хасагдах
- Эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх
- Эд хөрөнгийн салгах, нэгтгэх

 

 

8000

 

 

 

 

8000

 

 

 

 

Үнэ төлбөргүй

Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн бүртгэлд тусгах үнийн дүнгийн 0,01 хувь

2

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан газар өмчлөх эрхийг анх удаа бүргэж, баталгаажуулахад

Үнэ төлбөргүй

Үнэ төлбөргүй

3

Төрөөс үнэ төлбөргүй хувьчилсан орон сууцны өмчлөх эрхийг баталгаажуулах

5000 /Улсын төсвийн дансанд/

5000

4

Эд хөрөнгө өмчлөх эрхийг анх удаа улсын бүртгэлд бүргүүлэх

Эрхийн бүртгэлд тусгасан дүнгийн
1 хувь

Эрхийн бүртгэлд тусгасан дүнгийн
1 хувь

5

Эд хөрөнгийн өмчлөх эрх шилжсэнийг бүргэх:
- Худалдах, худалдан авах гэрээ:
- Бэлэглэх гэрээ
- Арилжих гэрээ
- Өв залгамжлах эрх
- Шүүхийн шийдвэрээр өмчлөгч өөрчлөгдөх
- Албадан дуудлага худалдаагаар худалдах
- Худалдан авах гэрээ

20000 /Улсын төсвийн дансанд/

20000

6

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын       бүргэлд өөрчлөлт оруулах:
- Өмчлөгчдын хүсэлтээр бүртгэлд нэмэлт өөрчлөлт, залруулга хийх
- Хамтран өмчлөгч нэмэгдэх хасагдах
- Эд хөрөнгийн хаяг, хэмжээ өөрчлөгдөх
- Эд хөрөнгийн салгах, нэгтгэх

 

 

8000

 

 

 

 

8000

 

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.