Төлөвлөгөө

2017

1. Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөвөлбөрийн хүрээнд Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2017 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
2. Завхан аймгийн Бүртгэл хяналтын Улсын байцаагчийн 2017 онд хийх ажлын төлөвлөгөө
3. Хууль зүйн салбарын “Нээлттэй бодлого баримт бичиг”-ийн төлөвлөгөө
4. Авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5. Терроризмоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаааны төлөвлөгөө
6. Ил тод байдлын төлөвлөгөө
7. Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жилийн 2017 оны төлөвлөгөө

2018

1. Монгол улсад хүний эрхийг хангах үндэсний хөвөлбөрийн хүрээнд Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн 2018 онд хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
3. Хэлтсийн 2018 оны нээлттэй хаалганы өдрийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөө
4. Авилгалын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө
5. Терроризмоос урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаааны төлөвлөгөө
6. Ил тод байдлын төлөвлөгөө
7. Иргэдэд ойр эрх зүйн үйлчилгээний жилийн 2018 оны төлөвлөгөө
8. Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ёсзүйн хорооны 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
9. Нэг иргэн Нэг хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлжх ажлын төлөвлөгөөний биелэлт
10.Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хийх ажлын төлөвлөгөө
11.Завхан Улсын бүртгэлийн хэлтсийн ёсзүйн хорооны 2018 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө
 

Лавлах

Зураг

delgets1.jpg

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2018 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.