сарын мэдээ

Санхүүгийн сарын тайлан мэдээ 2019

2019 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 2-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 3-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 4-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 5-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 6-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 12-р сарын статистик тоон мэдээ
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.