Иргэний бүртгэл архив
2017 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 2-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 3-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 4-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 5-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 6-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 12-р сарын статистик тоон мэдээ
 

Лавлах

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХарилцаат байгууллага

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн улсын бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2017 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.