Иргэний бүртгэл архив

Ирэний бүртгэлийн архив тоон үзүүлэлт 2018

2018 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 2-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 3-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 4-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 5-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 6-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ
2017 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээ
2018 оны 12-р сарын статистик тоон мэдээ
 

Лавлах

Зураг

delgets1.jpg

Цахим лавлагаа

.

ВидеоХуулийн этгээдийн загвар маягт

 

Эд хөрөнгийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2019 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.