Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн тайлан

Хуулийн этгээдийн тоон үзүүлэлт 2019

2019 оны 1-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 2-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 3-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 4-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 5-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 6-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 7-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 8-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 9-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 10-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 11-р сарын статистик тоон мэдээ
2019 оны 12-р сарын статистик тоон мэдээ

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 

Хуулийн этгээдийн эрхийн улсын бүртгэл

Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл

Иргэний улсын бүртгэл

Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.