Эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасаг

Эд хөрөнгийнЭ рхийн Улсын Бүртгэлийн тасаг нь 1997 онд анх байгуулагдсан. Тасгийн дарга1, улсын  бүртгэгч-3, архивч-1, гэсэн  орон тоотой ажиллаж байна. Тус тасаг нь Завхан аймгийн хэмжээнд байрлалтай газар, болон газраас бусад үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөх эрхийг анх удаа бүртгэн баталгаажуулж түүнээс хойш түүнтэй холбоотой худалдах, бэлэглэх, гэрээслэх, өв залгамжлах эрх, хамтран өмчлөгч өөрчлөгдөх гэх мэт бусад эрхүүдийг улсын бүртгэлд бүртгэх үйл ажиллагааг эрхлэн гүйцэтгэж байна.


 

Эд хөрөнгийн ахлах Улсын бүртгэгч

Н. Наранбилэг 1979 онд төрсөн

Байрлал: ЗДТГ-ын 1 давхарт 104 тоот

Эдийн засагч, эрх зүйч мэргэжилтэй

Төгссөн сургууль

МУИС-ийн завхан дахь ЭЗССургууль, Орхон их сургуулийг тус тус төгссөн.

Ажил эрхлэлтийн байдал

2001-2006 хүртэл Завхан аймгийн эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэлийн албаны дарга

2009-2017 оны 3 сар хүртэл Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст Улсын бүртгэч

2017 оны –р сараас одоог хүртэл Завхан аймгийн УБХ-т эд хөрөнгийн бүртгэлийн тасгийн дарга бөгөөд Улсын ахлах бүртгэгчээр ажиллаж байна.


Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгч

С.Мөнгөнцэцэг 1987онд төрсөн

Байрлал: ЗДТГ-ын 1 давхарт 102 тоот

Утас: 70462854

Төгссөн сургууль

Инженер, Эрх зүйч мэргэжилтэй

Архангай Аймгийн Эрдэнэмандал 10-н жилийн дунд сургууль төгссөн

2006-2011 онд Шутис-МХТИС,

2013-2015 онд Түшээ дээд сургууль

Ажил эрхлэлт

2012 оноос Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст одоог хүртэл ажиллаж байна

 


Эд хөрөнгийн эрхийн Улсын бүртгэгч

С. Хоролгарав 1989 онд төрсөн

Байрлал: ЗДТГ-ын 1 давхарт 104 тоот

Математикч мэргэжилтэй

Төгссөн сургууль

МУИС-ийн МКС төгссөн

Ажил эрхлэлтийн байдал

2013 оноос одоог хүртэл Завхан аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэст бүртгэгчээр ажилла байна.

 

 

 

 

Лавлах

Цахим лавлагаа

 

Эд хөрөнгийн эрхийн загвар маягт

Харилцаат байгууллага

Санал асуулга

ИРГЭН ТАНЫГ ЧИРЭГДҮҮЛСЭН ҮЙЛЧИЛГЭЭ УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН АЛЬ ШАТАНД ИЛҮҮ БАЙНА ВЭ?
 
Зохиогчийн эрх © 2020 Завхан аймгийн улсын бүртгэлийн хэлтэс. Бүх эрхийг хуулиар хамгаалсан.